Mr. Yeshey Rinzin

Mr. Yeshey Rinzin

Patshaling Adm.Officer
Designation
Gewog Administrative Officer
Organization
Patshaling
email
yrinzin@tsirang.gov.bt
Phone
17986787