Sonam Phuntsho

dt
Designation
DT Secretary
email
sphuntsho@tsirang.gov.bt
Phone
17888883